خيانت در امانت

امانت عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی سپرده شده باشد . با توجه به مواد ٦٧٣و ٦٧٤خيانت در امانت…

حق حبس در ازدواج

حق حبس چیست؟ طبق ماده ی۱۰۱۵ قانون مدنی زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه به او پرداخت نشده،از وظایفی که نسبت به شوهر دارد،خودداری کند.مشروط بر اینکه مهریه…

مهريه بعد از فوت زوج و زوجه

۱-با فوت زن کلیه ی حقوق و مطالبات او به ورثه می رسد که از جمله حقوق زن مهریه ی اوست که اگر در زمان حیات او از شوهر گرفته…

تدلیس یا فریب در ازدواج

هرگاه زن یا مردی یا شخص ثالثی با انجام عملیاتی یا با سکوت خود و با سوء نیت و با قصد فریب،نقص یا عیبی را که در خود یا در…

مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت

مهریه از دو طریق قابل وصول است: یکی از طریق دادگاه و دیگر از طریق اجرای ثبت در خصوص مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت،زوجه با مراجعه به دفتر…
موسسه دادخواه کیان

تمايزچك بلامحل و پرداخت نشدني

چک بی محل یعنی چه ومنظور از محل چیست؟ در واقع محل چک عبارتست از وجهی که صادرکننده چک نزد بانک یا مؤسسه اعتباری مشابه آن دارد.امروزه بانک ها علاوه…
موسسه دادخواه کیان

مراحل طلاق توافقی در تهران

مراحل طلاق توافقی در تهران: تعریف طلاق توافقی طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و در خصوص مهریه -نفقه-جهیزیه-حضانت…
موسسه دادخواه کیان

وکیل کیفری کیست؟

برای انتخاب بهترین وکیل کیفری به نکات زیر توجه کنید: وکیل کیفری شخصی است که در دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و…
موسسه دادخواه کیان

قتل و تاثير اكراه در قتل

سلب حیات از یک انسان زنده توسط انسانی دیگر تعریف عامیانه جرم قتل می باشد در یک تقسیم بندی اولیه قتل به انواع قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم…
موسسه دادخواه کیان

احكام طفل نامشروع در قانون و گرفتن شناسنامه

گرفتن شناسنامه برای طفل نامشروع درخواست برای اخذ شناسنامه ي طفل نامشروع ،از وظایف و مسئولیت هاي والد خواهد بود. و مجازات رابطه نامشروع در قانون ايران، تاثيري در پذيرش…
فهرست