انتقال مال غير و كلاهبرداري

  جرم انتقال مال غير يکي از صور خاص کلاهبرداري است. فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب…

انتقال مال غير و كلاهبرداري

  جرم انتقال مال غير يکي از صور خاص کلاهبرداري است. فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب…

كلاهبرداري چيست و چه مجازاتي دارد ؟

كلاهبرداري چيست و چه مجازاتي دارد ؟ کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگري از طریق توسل به وسايل متقلبانه همراه با سوء نیت است و کسی که به این…

تقسيم تركه و مراحل آن

تركه چيست ؟ ترکه به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود به جا می‌گذارد. در اصلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌شود که از…
وکیل تهران

خيانت در امانت

امانت عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی سپرده شده باشد . با توجه به مواد ٦٧٣و ٦٧٤خيانت در امانت…

حق حبس در ازدواج

حق حبس چیست؟ طبق ماده ی۱۰۱۵ قانون مدنی زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه به او پرداخت نشده،از وظایفی که نسبت به شوهر دارد،خودداری کند.مشروط بر اینکه مهریه…
وکیل تهران

مهريه بعد از فوت زوج و زوجه

۱-با فوت زن کلیه ی حقوق و مطالبات او به ورثه می رسد که از جمله حقوق زن مهریه ی اوست که اگر در زمان حیات او از شوهر گرفته…

تدلیس یا فریب در ازدواج

هرگاه زن یا مردی یا شخص ثالثی با انجام عملیاتی یا با سکوت خود و با سوء نیت و با قصد فریب،نقص یا عیبی را که در خود یا در…
وکیل تهران

مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت

مهریه از دو طریق قابل وصول است: یکی از طریق دادگاه و دیگر از طریق اجرای ثبت در خصوص مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت،زوجه با مراجعه به دفتر…
فهرست