درباره ما

انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی در حوضه های کیفری ، مدنی ، خانوادگی ، ملکی ، ثبتی و کلیه مراجع قضایی
موسسه دادخواه کیان
موسسه دادخواه کیان

عملکرد موسسه حقوقی دادخواه کیان

0
تعداد مشاوره های حقوقی
0
پرونده های تکمیلی
0
متخصصین ما
0
پرونده های در حال اجرا

همکاران ما

موسسه دادخواه کیان

دکتر علی دهقانی

وکیل پایه یک دادگستری

قاضی سابق دادگستری مدرس دانشگاه وکیل پایه یک ومشاور حقوقی مسلط به زبان انگلیسی

موسسه دادخواه کیان

دکترحسن عالی پور

وکیل پایه یک دادگستری

عضوهیأت علمی دانشگاه تهران وکیل پایه یک ومشاور حقوقی

فهرست